Hezkuntzaren gaur egungo testuinguruak metodologia berrien eta lehenagoko jarduera didaktiko onen arteko konbinaketa eskatzen du, curriculumeko edukiak ikasleentzat adierazgarriak eta erabilgarriak izan daitezen. Honek, irakasleek beren ezagutza pedagogikoak birzikla ditzaten eskatzen du, ikasketaren subjektu aktiboa den ikasleari garrantzia handiago emango dioten proposamen berritzaileak ikusita.

COAS Heziketa Taldean gure irakasleen prestakuntza handiago eta hobe batek gure ikasleek prestakuntza hobe bat izan dezaten lagunduko duela eta ikastetxeak bikaintasun maila altuagoak lortuko dituela argi daukagu. Horregatik gure taldeak urtero ikastetxe bakoitzeko irakasleentzako prestakuntza plan bat antolatzen du. Plan honek curriculumeko irakasgai guztiak barne hartzen ditu. Era berean, urtean behin 350 irakasle baino gehiagorentzat prestakuntza jardunaldi bat antolatzen da. Honen helburua COASeko irakasleen arteko topaketa bat erraztea da, irakaskuntza esperientziak partekatu eta talde laneko giro bat izaten laguntzeko.