Sail pedagogiko bakoitza hamabost egunean behin edo hilabetean behin biltzen da eskola ikasturte bakoitzerako finkatutako helburu zehatzei buruzko jarraipen bat egiteko.